Σπίτι > ProjectCaseΠλήρης υδραυλικά ερπυστριοφόρο GL-6000

Jet Grouting άγκυρα DTH

Γεωτρύπανο

Πλήρης υδραυλικά ερπυστριοφόρο GL-4000

Jet Grouting άγκυρα DTH

Γεωτρύπανο

Πλήρη υδραυλική YCL-1

Πολυσύνθετη εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων

Πλήρης υδραυλικά ερπυστριοφόρο XL-5

Jet αρμολόγηση άγκυρα

Γεωτρύπανο

HMD7500-πλήρης υδραυλική άγκυρα

Γεωτρύπανο

GM-5 πλήρη υδραυλικά ερπυστριοφόρο

Μηχανική εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων
Προϊόντα